openingsuren winkel di tem vr 9u30-18u | za 9u30-17u
+32 (0)14 21 21 18 | webshop@zwerver.be
openingsuren winkel di tem vr 9u30-18u | za 9u30-17u
+32 (0)14 21 21 18 | webshop@zwerver.be
+32 (0)14 21 21 18 | webshop@zwerver.be
openingsuren winkel di tem vr 9u30-18u | za 9u30-17u

Verklaring gegevens bescherming

VERKLARING INZAKE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De volgende Verklaring bescherming persoonsgegevens is ter voldoening aan onze wettelijke informatie- en voorlichtingverplichtingen. U wordt hiermee geïnformeerd over alle richtlijnen voor gegevensbescherming in verband met Zwerver Herentals en de internetstores.

I. Wij gebruiken de door u opgegeven gegevens (titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, creditcardgegevens) in overeenstemming met het Duitse recht inzake bescherming van persoonsgegevens).

II. Uw persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan, dat wil zeggen: de levering van goederen aan het adres dat u hebt opgegeven. Er vindt geen verdergaand gebruik van uw gegevens plaats voor reclame of marktonderzoek of de op uw behoeften toegesneden samenstelling van onze aanbiedingen.

III. Met de volledige afhandeling van de overeenkomst, waartoe ook de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs behoort, worden ook uw gegevens, die om juridische redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Ook zijn deze gegevens niet meer voor verder gebruik beschikbaar. Als u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik van uw gegevens worden uw gegevens voor het overige verwijderd. In dat geval kunt u de opgeslagen gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. U kunt uw toestemming steeds herroepen, en op grond van het Bundesdatenschutzgesetz hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

IV. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw e-mailadres voor reclamedoeleinden en marktonderzoek op, totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment hier afmelden.

V. Als u meer informatie over de verwijdering van uw gegevens wilt hebben, kunt u contact opnemen met onze medewerker databescherming Maren Frey.

VI. “Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc (” Google “). Google Analytics maakt gebruik van zg “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de site. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar – en daar door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik vebonden diensten aan te bieden. Google zal deze informatie ook aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval met andere gegevens waarover Google beschikt combineren. Verder informatie over webtracking en gegevensbescherming van Google vindt u bij Google Ireland Limited: www.webtrekk.com/en/products/features/dataprivacy.html
Als u wilt voorkomen dat in het kader van een webanalyse over u een geanonimiseerd gebruikersprofiel wordt aangemaakt, kunt u dit als volgt voorkomen: Ten eerste kunt u de installatie van de desbetreffende cookies met behulp van een eenvoudige actie in uw browser tegengaan, en ten tweede kunt u bij Google altijd aangeven dat u dit gebruik niet wilt. Dat doet u met de volgende link:
Analysetool van Google Ireland Limited: tools.google.com/dlpage/gaoptout en klik op de knop „Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden“
Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VII. Op verschillende pagina’s passen wij cookies toe om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden na het gebruik van de browser weer van uw harde schijf verwijderd. (Zg. sessiecookies.) Andere cookies blijven op uw computer, daarmee kunnen wij uw computer bij uw volgende bezoek weer herkennen (zg. persistente cookies). Met deze cookies kunnen wij u met uw gebruikersnaam begroeten en ze vullen voor u uw wachtwoord, of formulieren in. Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan door middel van cookies via onze website gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

VIII. In onze shop wordt naast Google Analytics ook webanalyse tool Webtrekk®, een webanalyse dienst van Webtrekk GmbH, gebruikt. Deze tracking software maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op de computer van een gebruiker opgeslagen worden en een analyse van het bezoek aan de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt gebruikt om reports over de activiteiten op de website te creëren, alsmede om andere diensten rondom website activiteiten uit te voeren. Uw IP-adres wordt onherkenbaar en hierdoor anoniem gemaakt. Met deze software is voor zowel ons als de exploitanten van de desbetreffende analyse software niet mogelijk om persoonlijke informatie te verzamelen en conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker.
Meer informatie betreffende privacybescherming bij Webtrekk vindt u hier: http://www.webtrekk.com/en/products/data-protection.html Wanneer u wilt verhinderen dat in het kader van webanalyse een anoniem gebruikersprofiel wordt gecreëerd, dan kunt u de volgende stappen ondernemen: U kunt de desbetreffende cookies verhinderen met behulp van een eenvoudige procedure in uw browser. Daarnaast kunt u op ieder gewenst moment Webtrekk GmbH verbieden uw informatie te verzamelen, door op de volgende link te klikken: http://www.webtrekk.com/en/index/dataprivacy/cookieoptout.html
Wij wijzen er u echter wel op dat u eventueel in dit geval niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

IX. Gebruik van Facebook Social Plugins
Deze website maakt gebruik van zogenoemde Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk Facebook , dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins worden aangegeven met een Facebook-logo of met de toevoeging “Plugin van Facebook”, of met “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de plugins van Facebook, en hoe deze uitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins
Als u een pagina op onze site opent die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en daardoor in de website opgenomen.
Door het gebruik van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze site heeft geopend. Ook als u geen Facebook-account heeft, of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.
Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct onder uw Facebook account plaatsen. Door uw interactie met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken, of een commentaar te versturen, wordt de desbetreffende informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt op Facebook bekendgemaakt en aan uw Facebook-vrienden doorgegeven.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en het aanmaken van Facebook-pagina’s die op uw behoeften zijn toegesneden. Om deze reden maakt Facebook gebruiks-, belangstellings-, en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website toe te spitsen op basis van de door u bij Facebook opgevraagde advertenties. Daarnaast kunnen andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website worden geïnformeerd en kunnen andere aan het gebruik van Facebook gerelateerde diensten worden aangeboden.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens onder uw Facebook-account rangschikt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en de desbetreffende rechten en configuratiemogelijkeden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u onder de mededelingen over de bescherming van persoonsgegevens bij Facebook: www.facebook.com/policy.php

X. Op onze website maken wij gebruik van de “+1”-button van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google) wordt geëxploiteerd. De knop is herkenbaar aan het teken “+1” op een witte of gekleurde ondergrond.
Als u een van onze websites opent die een dergelijke button heeft, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1”-button  wordt door Google direct aan uw Browser overgedragen en in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google via de button verzamelt. We gaan er echter van uit dat uw IP-adres hier onderdeel van uitmaakt.
Het doel en de omvang van de gegevensverkrijging en de verdere bewerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en configuratiemogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke sfeer vindt u bij onder het privacybeleid Google +1-knop www.google.com/intl/be/policies/privacy/
Als u gebruiker van Google Plus bent, en u niet wil dat Google via onze websites gegevens over u verzamelt en in verband brengt met de gegevens die bij Google over u zijn opgeslagen, moet u zich voor uw bezoek aan onze websites bij Google Plus uitloggen.

XI. Gebruik van Twitter plugins (bijvoorbeeld “Tweet” button)
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“plugins”) van de micro-blogging service Twitter gebruikt, die door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Fransisco,  CA 94103, USA, (“Twitter”) bediend worden. De plugins zijn te herkennen aan het Twitter logo, welke de vorm van een blauwe “Twitter vogel” heeft.  Een overzicht van de Twitter plugins en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: https://twitter.com/about/resources/buttons
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een Twitter plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt door Twitter direct naar uw browser overgebracht en aan de pagina verbonden. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie die op onze website verzameld is, ook wanneer u geen profiel bij Twitter heeft of wanneer u momenteel niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt vanuit uw browser direct naar de server van Twitter in de USA overgebracht en daar opgeslagen.
Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Twitter account. Wanneer er interactie plaatsvindt, bijvoorbeeld door het indrukken van de de “Tweet” knop, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar Twitter overgebracht en daar opgeslagen. De informatie zal daarnaast ook op uw Twitter account en voor contactpersonen zichtbaar zijn.
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Twitter, alsmede uw rechten in dit opzicht en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht bij het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy
Wanneer u wenst dat Twitter de via ons verzamelde gegevens niet rechtstreeks aan uw Twitter account koppelt, moet u zich alvorens uw bezoek aan de onze website bij Twitter uitloggen. U kunt het laden van de Twitter plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script blokkade „NoScript“ (http://noscript.net/).

XII. Gebruilk van YouTube Plugins (ingesloten video’s) Op onze website worden video’s van het videoportaal YouTube ingesloten, een dienst die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”). Wanneer u een video afspeelt, wordt een directe verbinding met de servers van Google, danwel YouTube gemaakt. Hierdoor wordt aan deze server overgedragen, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Wanneer u hierbij als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe. Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google danwel YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden onder Google’s richtlijnen voor privacybeleid: www.google.be/intl/be/policies/privacy/ Wanneer u niet wilt dat Google danwel YouTube, de via onze website over u verzamelde gegevens met de door u opgeslagen lidgegevens bij Google verbindt, dan kunt u het laden van Google Plugins ook compleet verhinderen met Add-Ons voor uw browser, b.v. met de Script-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/ ).

XIII. Als klant van Zwerver Herentals ontvangt u productaanbevelingen voor gerelateerde producten per e-mail. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Indien u serviceaanvragen heeft, producten wilt ruilen klachten hebt of een retourzending wilt doen kunt u onze klantenmodule via SendCloud gebruiken. Daarin worden alle gegevens die voor ons van belang zijn aangemaakt zodat wij uw verzoek op de snelste en eenvoudigste manier kunnen verwerken.

maandag = rustdag

Vanaf 11 april zal de Zwerver op maandag gesloten zijn om je de rest van de week nog meer op je avontuurlijke wenken te kunnen bedienen!

Zwerver Herentals